Forståelse af standardafvigelse og dit barns testresultater

Hvordan standardiserede test bliver fortolket og scoret

Standardafvigelser anvendes typisk i norm-referenced vurdering for at etablere en skala for at bestemme betydningen af ​​forskelle mellem score. Disse forskelle anvendes til at bestemme, hvorvidt score er gennemsnitligt eller betydeligt under eller over gennemsnittet . Standardafvigelser og standardresultater er en af ​​de mest almindelige måder at fortolke standardiserede testresultater på, men de er ikke de eneste.

Standardafvigelser beregnes af testudviklere. Du kan tænke på dem som "gennemsnitlige forskelle" fra, hvad de fleste mennesker scorer på en test. At forstå, hvordan standardafvigelsesarbejde kan hjælpe dig med at forstå dit barns standardiserede testresultater.

Diagnosticerende læring handicap med standardiserede tests

Mange af de tests, der almindeligvis anvendes til at diagnosticere indlæringsvanskeligheder til specialundervisningsprogrammer, er standardiserede. Udgivere af de fleste standardiserede tests bruger en af ​​de mange fælles typer scoringsmetoder. Standard scorer er nyttige, fordi de tillader sammenligninger af et barns præstation på forskellige typer af tests. De hjælper også med at estimere et barns styrker og svagheder i forhold til hendes generelle evne og tillade estimering af et barns færdigheder på en prøve i forhold til andre elever, hans alder eller gradeniveau.

Fælles typer af standardiserede testresultater

Når forældrene først bliver involveret i læringsbetingelser og standardiseret test, er det nemt at blive overvældet med al information.

Her er nogle grundlæggende retningslinjer og vilkår, der anvendes af pædagoger, der administrerer og fortolker standardiserede testresultater.

Fælles typer af standardiserede testresultater anvendt i specialundervisning og diagnose af indlæringsvanskeligheder omfatter:

Sammenligning af testresultater

Som du kan se, gør standardiserede testresultater os i stand til at sammenligne en elevs præstation på forskellige typer af tests. Selvom alle testresultater skal betragtes som estimater, er nogle mere præcise end andre. Standard scores og percentiler definerer for eksempel en elevs præstationer med mere præcision end t-scores, z-scores eller staniner.

Denne liste over almindelige typer standard scoringer kan hjælpe dig med at estimere dit barns præstationer ved tests ved hjælp af disse typer af scoringer. For at forstå betydningen af ​​andre testresultater, der ikke er angivet her, kan dit barns specialundervisningslærer, rådgiver eller skolepsykolog give dig specifikke oplysninger om eventuelle tests, dit barn tager i skole.

Lad ikke kompleksiteten af ​​processen forhindre dig i at stille spørgsmål. Hvis du ikke forstår eller er uenig i noget, skal du sørge for at have en kvalificeret lærer forklare det for dig. Du er dit barns bedste talsmand, og forståelse af minutiae af standardiseret test kan hjælpe dig med at bestemme, hvad der passer til dit barn.